Ceník

Ceník podvojného účetnictví

Sazba za účetnictví může být u stálých smluvních klientů paušální, bez ohledu na počet účetních položek, nebo dle níže uvedeného sazebníku.

SlužbaCenaPoznámka
Učetní položka - neplátce18,-
Učetní položka - plátce20,-
Přiznání k dani z příjmů PU2.000,-smluvní klienti zdarma
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance150,-
Poradenství - hodinová sazba200,-smluvní klienti zdarma
Zpracování přiznání k DPH200,-smluvní klienti zdarma
Přiznání k dani silniční50,-smluvní klienti zdarma
Rekonstrukce, kontrola účetnictvídohodou

Účetní položkou je považován řádek v peněžním deníku, kniha pohledávek, závazků, ostatní. závazky, interní doklady.

Ceník daňové evidence

SlužbaCenaPoznámka
Učetní položka - neplátce13,-
Učetní položka - plátce15,-
Přiznání k dani z příjmů PU1.000,-smluvní klienti zdarma
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance150,-
Poradenství - hodinová sazba200,-smluvní klienti zdarma
Zpracování přiznání k DPH200,-smluvní klienti zdarma
Přiznání k dani silniční50,-smluvní klienti zdarma
Rekonstrukce, kontrola účetnictvídohodou

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Je možno účtovat v EUR

* Tato částka obsahuje zpracování 30 položek

Smluvní strany, podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění,se vždy dohodnou, že veškeré jejich spory vzniklé z platné smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.